Dutch Baroque

Onze missie is de vocale en instrumentale muziek uit de 17e en 18e eeuw op historiserende wijze tot klinken te brengen voor een zo breed mogelijk publiek, en onze professionele (jonge) musici dan wel amateurs en gevorderde zangers en instrumentalisten uit te dagen om de oude muziek in het algemeen op een gefundeerde en contextuele manier te laten uitvoeren. Stichting Dutch Baroque stelt zich ten doel om – staande in de traditie van Gustav Leonhardt, Frans Brüggen en Ton Koopman – de verworvenheden van de historiserende uitvoeringspraktijk van de oude muziek voort te zetten en door te geven aan de nieuwe generatie.

Hiertoe zijn bronnenonderzoek, hoog gekwalificeerde musici, (kopieën) van authentieke instrumenten, ‘Urtext’ partituren en een gespecialiseerde artistiek leider onmisbaar. Dát is de basis om zo dicht mogelijk bij een partituurgetrouwe, in wetenschappelijk onderzoek gewortelde (authentieke) uitvoering te komen, en zodoende bij de meest maximale beleving daarvan voor zowel voor uitvoerenden als de luisteraars.

Onder leiding van Gerard de Wit werken het orkest en de koren enkele perioden per jaar samen aan nieuwe programma’s. Het repertoire van de programma’s omvat zowel instrumentaal als vocaal(-instrumentaal) werk. Het is de persoonlijke missie van Gerard de Wit om het pionierswerk van eerdere generaties oude-muziekspecialisten voort te zetten en uit te diepen, en deze kennis door te geven aan de musici waarmee hij werkt.

Naast musiceren op topniveau zijn passie en zang- en speelplezier onmisbare ingrediënten om het publiek te ‘bespelen’. Hiermee blijft de omgang met zowel bekende als minder bekende oude muziek – die een substantieel deel vormen van onze muziekcultuur – gewaarborgd voor de toekomst. Muziek veraangenaamt het leven. Barokmuziek verbindt, verdiept en lééft.

Dutch Baroque kent de volgende onderdelen:
– Dutch Baroque Baroque Orchestra
– Dutch Baroque Baroque Collegium
– Dutch Baroque Baroque Choir
– Dutch Baroque Vocal Consort
– Dutch Baroque Junior Singers
– Dutch Baroque Academy