ANBI

Naam, RSIN

Stichting Dutch Baroque RSIN 8546.29.968 Kamer van Koophandel 62070541

Contactgegevens – Postadres

Stichting Dutch Baroque Diepenbrocklaan 15 3335AA Zwijndrecht T: 06-22854008 E: info@dutchbaroque.nl IBAN NL76 RABO 0300 9220 78 – t.n.v. Stichting Dutch Baroque

Doelstelling en hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hieronder is een verkorte versie opgenomen van het beleidsplan van de Stichting Dutch Baroque, waarin visie, strategie en beleid zijn verwoord.

Missie van Stichting Dutch Baroque

Stichting Dutch Baroque stelt artistiek leider Gerard de Wit in staat om de uitvoeringspraktijk van oude muziek te stimuleren en levend te houden door hoogwaardige concerten te organiseren voor een breed publiek, bestaande uit de oude garde barokfans en een nieuw (jong) publiek. Voor de programmering wordt, naast de grote en bekende werken, gezocht
naar nog onbekende en onontdekte parels uit het oudemuziekrepertoire. De stichting wil een ambassadeur zijn voor oude muziek door op creatieve en innovatieve wijze uitvoering van
oude muziek te promoten, in het bijzonder muziek ontstaan tussen 1562 (geboorte Sweelinck) en 1809 (sterfdatum Haydn). Stichting Dutch Baroque werkt vanuit een lokaal opgebouwde basis in Zwijndrecht en omgeving, waar het zeer regelmatig concerten realiseert, maar ook een minifestival en workshopdagen voor amateur-barokmusici. Gerard de Wit is vanuit zijn expertise als musicus binnen zijn eigen leefomgeving Zwijndrecht steeds op zoek naar mogelijkheden om activiteiten te ontplooien die gedragen worden door een breder publiek. Ook wil hij bestaande locaties vaker te benutten. Deze lokale en educatieve activiteiten zijn alleen haalbaar met cofinanciering van fondsen en subsidiënten. Daarnaast wil Dutch Baroque, groeiend vanuit deze basis en één of twee landelijke tournees per jaar realiseren van bekende grote werken, waarbij Dutch Baroque Orchestra deels wordt bijgestaan door een professioneel koor en professionele solisten.

Visie Stichting Dutch Baroque

Stichting Dutch Baroque streeft met artistiek leider Gerard de Wit naar een vitale (dynamische) uitvoeringspraktijk van ‘oude muziek’ en naar brede publieke waardering hiervoor. Oude muziek verdient een respectvolle behandeling en wordt daarom gerealiseerd op basis van wetenschappelijke c.q. historisch geïnformeerde inzichten, geplaatst in zijn oorspronkelijke context, uitgevoerd op passend instrumentarium door professionele topmusici gespecialiseerd in de uitvoering van oude muziek en zodoende bij de meest maximale beleving daarvan voor zowel voor uitvoerenden als de luisteraars.

Naast musiceren op topniveau zijn passie en zang- en speelplezier onmisbare ingrediënten om niet alleen de musici, maar ook het publiek te ‘bespelen’. Met deze visie blijft de omgang met bekende en minder bekende oude muziek – die een substantieel deel vormt van onze muziekcultuur– gewaarborgd voor de toekomst. Muziek heeft direct invloed op de kwaliteit van het leven. “Oude muziek, een nieuwe beleving”.

De werkzaamheden van Stichting Dutch Baroque

Aan de visie van Stichting Dutch Baroque wordt inhoud gegeven doordat de stichting zich in haar werkzaamheden richt op de volgende aspecten:

Dutch Baroque Orchestra

Gerard de Wit richtte Dutch Baroque Orchestra op in 2014. Het professionele orkest bestaat uit een vaste kern jonge (internationale) barokspecialisten. Musici van het allerhoogste professionele niveau. Naast de vaste kern musici zal voortdurend een weloverwogen selectie gemaakt worden uit het aanbod jonge musici dat jaarlijks de conservatoria verlaat. Er wordt projectmatig gewerkt en komen met regelmaat samen om op een toegewijde manier te werken aan prachtige barokprogramma’s. Zij stellen zich ten doel stellen om bekende, maar ook onbekende muziek uit in het bijzonder de 17e en 18e eeuw uit te voeren, met in de breedste zin aandacht voor de authentieke uitvoeringspraktijk.

Dutch Baroque Vocal Consort

De Dutch Baroque Vocal Consort werd tegelijk met het orkest opgericht. Het koor streeft naar de juiste balans tussen tekstuele helderheid en interpretatieve flexibiliteit met het hoogst mogelijke uitvoeringsniveau. Het koor heeft als doelstelling oude muziek uit de periode 1560 tot 1850 zo authentiek en dynamisch mogelijk uit te voeren wat bijzondere luisterervaringen oplevert. In vaak kleine bezetting voeren zij composities uit van J.S. Bach en tijdgenoten. Speciale aandacht hebben zij voor het programmeren van onbekendere werken. De leeftijdscategorie van de leden is tussen 20 en 40 jaar wat resulteert in een mate van muzikale en organisatorische flexibiliteit.

Dutch Baroque Academy

De Academy is de ‘werkplaats’ binnen de stichting. Ze is er speciaal om (jonge) amateurs en gevorderde instrumentalisten en vocalisten gedurende een korte periode op individuele wijze te coachen, door musici uit het professionele barokorkest of externe specialisten. Het educatieve aspect van de Dutch Baroque Academy is hoog. Deelnemers en/of getalenteerde jongeren worden (eventueel in de aanloop naar een muziek- of conservatoriumstudie) wegwijs gemaakt in de authentieke uitvoeringspraktijk en worden uitgedaagd om barokmuziek op een gefundeerde en contextuele manier uit te voeren. Zij zullen zichzelf en het geleerde presenteren en doen daarmee podiumervaring op. Naast het organiseren van concerten kunnen deelnemers zich via thema’s aan jongeren op basis- of middelbare scholen presenteren. Tweemaal per jaar zal er een project georganiseerd worden.

Dutch Baroque Junior Singers

De Dutch Baroque Junior Singers is een jongerenkoor bestaande uit maximaal 20 zangers. Het doel is om jonge kinderen in aanraking te brengen met muziek uit de barok en hen te laten ervaren hoe het is om met professionele musici samen te werken.  Kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar komen in aanmerking. Zij kunnen zich aanmelden en zullen worden geselecteerd door middel van een jaarlijkse toelatingstest (voorzingen). Om toegelaten te worden wordt van de kinderen verwacht dat zij (gedeeltelijk) noten kunnen lezen, zuiver kunnen zingen en betrokken zijn bij de repetities.

Er wordt gewerkt op projectbasis variërend van één tot twee projecten per jaar. Voor ieder project zullen +/- 6 tot 10 repetities plaatsvinden. De repetities worden vormgegeven volgens een vooraf vastgesteld programma. Vanuit dit programma wordt aandacht besteed aan individuele stemvorming, muziektheorie, koorklank, meerstemmigheid en het leren kennen van de barok als stijlperiode in de muziekgeschiedenis. De repetities worden geleid door twee repetitoren, onder wie de verschillende onderdelen van de repetities verdeeld zijn.

Statutaire bestuurssamenstelling

De statutair bepaalde bestuurssamenstelling bestaat uit drie personen. De huidige bestuurssamenstelling is: Gerard de Wit – voorzitter, Caecilia van Stigt – secretaris, Pieter Hoogendijk – penningmeester E: info@dutchbaroque.nl

Beloningsbeleid

De Stichting Dutch Baroque heeft geen winstoogmerk. Eventuele exploitatieoverschotten worden bestemd in het kader van de doelstelling. Eveneens is in de statuten bepaald dat bij opheffing van de stichting een batig saldo toekomt aan een algemeen nuttige instelling met een aanverwante doelstelling als Stichting Dutch Baroque. Statutair is bepaald dat bestuur geen beloning ontvangt. Er zijn ook geen onkosten vergoed.

Jaarverslagen

Ga naar de pagina met jaarverslagen en financiële verantwoording