ANBI status voor Dutch Baroque

Goed nieuws voor ‘gulle gevers’ die onze stichting een warm hart toedragen! De ANBI status maakt het mogelijk om 1,25 keer het bedrag van de gift af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Alle informatie betreffende donaties vindt u onder het kopje ‘Steun ons’.